Testa vår svenska honung!

På denna sida finner du vår svenska honung! Vi värnar om kontakten med biodlarna och ser till att både smak och kvalitet är så hög som bara möjligt.

Varför svensk honung?

Naturlig honung är ett av de mest utsatta livsmedlen när det kommer till förfalskning och utspädning. Det är av yttersta vikt att vara medveten om detta och göra kloka val när man köper honung. Att köpa från svenska biodlare är en utmärkt idé, eftersom de ofta erbjuder äkta och högkvalitativ honung.

Hur vet man att det är äkta honung?

För att säkerställa att den honung du köper är äkta och av hög kvalitet finns det några viktiga faktorer att ta hänsyn till. Att leta efter termen “naturlig” eller “äkta” kan vara vilseledande, eftersom äkta honung per definition är helt naturlig. Därför är det bättre att fokusera på andra aspekter.

En viktig indikator på äkta honung är dess ursprung. Honung bör vara 100% härledd från blommornas nektar eller honungsdagg. Detta garanterar att honungen är naturligt framställd av bin och inte innehåller några tillsatser. Att välja honung med tydlig ursprungsmärkning kan hjälpa dig att försäkra dig om dess äkthet.

Läs mer

1 produkt