Råvarubutiken / Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor för e-handel, försäljning av varor via internet till privatpersoner och företag i Sverige med person- eller organisationsnummer.

 1. Allmänt

1.1 Följande allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via internetbutik, www.ravarubutiken.se och tillhörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan Kunden och Natessen AB (”Företaget”), som även driver Webbplatsen, organisationsnummer 556981-8486. Mer detaljerade uppgifter om företaget och ytterligare information om verksamheten framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är privatperson eller företagare och som gör beställningar via Webbplatsen eller genom någon av www.ravarubutiken.se undersidor.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Företaget accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Företaget förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller innehar betalningsanmärkningar).

1.4 Företaget reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående lagersaldo. Företaget förbehåller sig rätten att justera sådana fel och att ändra denna information när som helst. Om ett inkorrekt pris har visats för en artikel som Kunden beställt så kommer Företaget att informera Kunden om detta. Företaget kommer inte att leverera ordern förrän Kunden givit sitt godkännande – av det korrigerade priset. All bildbaserad information på Webbplatsen ska betraktas som illustrationer. Företaget kan inte garantera att dessa illustrationer exakt återger det antal varor som kunden beställt eller att de representerar varans utseende exakt. Företaget är inte ansvarigt för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Företaget. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Företaget.

 1. 2Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Företaget integritetspolicy. Läs mer om integritetspolicy här:

2.2 Ett köpeavtal ingås först då Företaget bekräftat beställningen från Kunden och Kunden i sin tur tagit emot en bekräftelse på beställningen via e-post. Kunden uppmanas att spara denna bekräftelse för eventuell kontakt med kundservice på Företaget. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Företaget. Om beställningen återkallas så kommer Företaget att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 1. Kunduppgifter mm.

3.1 Företaget rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. För mer information om Företagets behandling av personuppgifter läs intergritetspolicy här:   Företagets integritetspolicy är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Företaget om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Företaget misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Företaget rätt att stänga av Kunden. Företaget har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

 1. 4Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid en beställning via Webbplatsen gäller de priser som där anges. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna som listas vid varorna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter. Dessa anges istället separat i köp förloppet.

4.2 Kunden kan välja mellan de betalningssätt som tillhandahålls på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt på Webbplatsen under betalningsvillkor här:  . Företaget har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Företaget. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Företaget eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Kunden kommer i sådant fall upplysas om detta. Företaget förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

 1. Kampanjer och erbjudanden

Företaget kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Företaget i samband med kampanjen. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Företaget skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Företagets leverans av varor finner du här:

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Företaget Kunden och fortsätter bevaka beställningen. Om inget annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kund har denne rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Företaget rätt att debitera Kunden en avgift på 300 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att ej uthämtat paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer. Företaget tar ej ansvar för felaktiga adressuppgifter vid beställningstillfället som gör att Kunden ej informeras/aviseras om ankommet paket.

6.4 Om varan skadats under transporten ska Kunden genast anmäla detta när denne hämtat ut försändelsen hos Posten AB, DHL eller något ombud. Om skadan först upptäcks vid hemkomst, så meddelas Företaget via e-post omgående efter detta.

 1. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Företaget detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).  Observera att ångerrätten inte gäller alla varor

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

 1. Varor med bruten försegling (exempelvis kosttillskott eller kosmetiska produkter).
 2. Livsmedel och kosttillskott då de snabbt kan försämras eller blir dåliga vid felaktig hantering/förvaring.
 3. Varor som köps in specifikt för Kunden, och som normalt inte lagerförs.


7.3
 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

7.5 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Företaget på den adress som anges här: https://www.ravarubutiken.se Kunden ska ange sitt namn, folkbokföringsadress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, kundnummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Företaget rätten att debitera kunden 300 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur senast inom 14 dagar, räknat från det datum kunden meddelande Företaget om utövande av ångerrätt. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och tillsammans med följesedeln där kund meddelar att varan kommer i retur.
Returer ska skickas till företagets adress:
Gröenvägen 11, 43891 Landvetter

Observera att företaget inte hämtar ut paket på ombud.

Vi hänvisar till Allmänna reklamationsnämnden för ytterligare frågor:Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

 

7.7 Ibland kan Företaget erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.
7.8 När Kunden ångrar sitt köp betalar Företaget tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Företaget erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnader inte. På det belopp som ska återbetalas har Företaget rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.9 Företaget betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Företaget tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Företaget får dock vänta med återbetalningen tills Företaget tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Förutsatt att det inte finns hinder för återbetalning kommer en återbetalning att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köptillfället.

 1. Produkter


8.1
 Samtliga produkter som säljs via www.ravarubutiken.se är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Företaget är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov av läkarvård.

8.2 Produkterna på www.ravarubutiken.se bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på www.ravarubutiken.se.

 1. Garanti och reklamation

10.1 Vissa av Företagets varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

10.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Företaget så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Läs mer om reklamation under här: https://ravarubutiken.se/angerratt-retur-reklamation/

Du som konsument kan göra gällande påföljder i tre år och 2 månader.

Returer och reklamationer ska skickas till företagets adress:
Gröenvägen 11, 43891 Landvetter

Observera att företaget inte hämtar ut paket på ombud

Råvarubutiken står för samtliga kostnader vid godkänd reklamation.

Länkar

Företaget kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Företaget kontroll, och webbplatser utanför Företaget kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Företaget försöker säkerställa att Företaget enbart länkar till webbplatser som delar Företaget personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Företaget inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 1. Force Majeure

Företaget ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Företaget inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Företaget Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Företaget rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. Ändringar av Villkoren

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Företaget har informerat Kunden om ändringarna. Företaget rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 1. 13Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. Tillämplig lag och tvist

14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Företaget kundtjänst.

14.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Företaget kundtjänst, kan Kund vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se . Kunden kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar Kund in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Företaget och försöker lösa tvisten utan att involvera domstol.

Vid eventuell tvist följer Företaget beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

14.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Råvarubutiken/Natessen AB datum: 2020-05-12