Råvarubutiken / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Sekretess, säkerhet och personuppgifter

I vår internetbutik skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.

Som kund hos oss godkänner du att Råvarubutiken lagrar och analyserar dina personuppgifter, dina köp och dina interaktioner med oss. Det gör vi för att kunna leverera ordern till dig och ge dig bästa möjliga service. Uppgifterna används för att administrera kundrelationen (t.ex. leveransinformation till dig samt bedrägeribekämpning) samt för marknadsföringsändamål. Information om dina köp analyseras och ligger till grund för erbjudanden, rabatter och marknadsföring av generell karaktär. Uppgifterna används också för affärsutveckling.

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Personuppgifterna används endast av Råvarubutiken (Natessen AB) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Vi behandlar dina personuppgifter enligt de bestämmelser och den lagstiftning som finns.

Kortuppgifter hanteras av våra samarbetspartner DIBS och PayPal, båda dessa är säkerhetscertifierade.

Du har alltid rätt att delges den information vi har lagrad om dig, samt att få den raderad om den är felaktig eller irrelevant. Om det är aktuellt kontaktar du kundtjänst.


Cookies
En ”cookie” är en liten textfil som används för att göra ditt surfande smidigt. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information om dig, utan endast för att underlätta ditt besök hos oss, t.ex. genom att visa priserna i rätt valuta, eller för att kunna räkna antalet besökare. Vill du veta mer om cookies rekommenderar vi dig att läsa på Post och telestyrelsens webbplats. Du kan välja att ta bort cookies genom att ändra inställningarna i din webläsare, men vi kan då inte garantera att webbshopen fungerar korrekt.

Ladda ner vår Cookie policy

 

Viktig information om GDPR och dina rättigheter som registrerad användare:

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag som syftar till att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Som den registrerade har du rättigheter som vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att respektera och tillhandahålla dig. Här är några av de viktigaste rättigheterna enligt GDPR:

  1. Rätt till rättelse: Du har rätt att kontakta oss som personuppgiftsansvariga om du upptäcker att några av dina personuppgifter är felaktiga. Vi är skyldiga att rätta till dessa uppgifter och även komplettera dem om det finns brister som är relevanta för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Detta gör vi för att säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.
  2. Rätt till begränsning: Om du anser att några av dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse, har du även rätt till begränsning av behandlingen. Det innebär att vi markerar dina uppgifter så att de endast får användas för avgränsade syften i framtiden. Denna åtgärd säkerställer att dina uppgifter inte används på fel sätt medan de korrigeras eller när en tvist om deras korrekthet pågår.
  3. Rätt till dataportabilitet: Du har också rätt att få ut och använda dina personuppgifter på andra håll, till exempel i en annan social medietjänst. Som personuppgiftsansvariga har vi en skyldighet att underlätta överföringen av dina uppgifter om du önskar detta. Genom att göra det möjligt för dig att ta med dig dina uppgifter till andra tjänster ger vi dig större kontroll över din personliga information.

Dina rättigheter enligt GDPR är viktiga för oss, och vi är engagerade i att skydda dina personuppgifter och se till att de används på ett ansvarsfullt sätt. Om du har några frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss som personuppgiftsansvariga. Vi finns här för att hjälpa dig och se till att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Senast reviderad 2023-07-21