Råvarubutiken / Ångerrätt, retur & reklamation

Ångerrätt, retur & reklamation

Ångerrätt

Vid köp av varor hos oss gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi följer distansköpslagen. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Om en avbeställning görs innan ordern skickats iväg så annulleras denna och eventuell återbetalning sker inom 3 dygn. För att säkerställa att ordern makuleras ta telefonkontakt med oss vardagar mellan 9-12 på telefon 031-238400, vi kan inte garantera att vi ser mail i tid.

För att ångra ett köp, fyll i Ångerblanketten, alternativt maila till [email protected]

Observera att rätten att ångra ett köp utan skäl inte gäller för alla varor. Den gäller ej för varor som har en bruten försegling, ej heller för livsmedel eller kosttillskott då dessa ofta är känsliga varor som snabbt kan försämras vid felaktig hantering/förvaring, vidare så gäller ångerrätten inte heller för varor som beställts in specifikt för en kund, och som normalt inte lagerförs. Om en eller fler av tidigare nämnda varor har förseglats får du som kund inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du som kund bryter förseglingen och produkten av hygien- eller hälsoskäl inte kan återlämnas.

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och vi förbehåller oss rätten att debitera kunden 300 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

Retur

Vid utövande av ångerrätten betalar du som kund returfrakten och du ansvarar för varans skick efter det att du tagit emot beställningen, samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Varan ska skickas väl emballerad, och i fint skick tillsammans med följesedeln där kund meddelar att varan kommer i retur.

Återbetalningen sker när den returnerade varan är åter hos företaget och har godkänts för utövande av reklamationsrätt.

Återbetalning

Företaget betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Företaget tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Företaget får dock vänta med återbetalningen tills Företaget tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Förutsatt att det inte finns hinder för återbetalning kommer en återbetalning att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köptillfället.

Returer och reklamationer ska skickas till företagets adress:

Gröenvägen 11,
43891 Landvetter

Observera att företaget inte hämtar ut paket på ombud

Om du vill ångra eller returnera en eller flera varor så ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på [email protected] för vidare information.

Dessa Villkor har fastställts av Råvarubutiken/Natessen AB datum: 2020-05-12