Ebion

Ebion har bedrivit certifierad ekologisk biodling i de grekiska bergen, närmare bestämt i staden Arta, sedan 2005. Bikuporna samlar endast in honung och pollen som kommer från de blommor som växer på Artas bergssluttningar, på 300 till 1200 meters höjd. Denna region har en flora som är särskilt gynnsam för bin.

Vegetationen är självsådd och består till största delen av de växter, exempelvis en rad olika örter, som Ebion riktar in sig på för att få fram en viss typ av honung. De använder sig av en metod som kallas ”nomadisk biodling” vilket innebär att bikuporna flyttas runt i området regelbundet.

Det torra grekiska klimatet bidrar till den höga kvalitet som produkterna har, då honungen utsätts för minimalt med fukt. På senare tid har dock klimatförändringarna gjort entré i Grekland med värmevågor och långdragna skyfall som följd. Detta har naturligtvis påverkat biodlingen väldigt negativt.

För att möta dessa förändringar, hålla produktionen stabil och för att hålla sina bin friska har Ebion börjat plantera ut mindre känsliga växter och träd i de regioner där biodlingen pågår. Ett kriterie när dessa väljs ut är då att de är kompatibla med klimatet och jorden, de ska växa i, så att de kan fröjdas på egen hand precis som den övriga unika floran.

Det här är Ebion:

  • Honung och bipollen från Grekland
  • Ekologiskt certifierad biodling
  • Hög kvalitet
  • Planterar träd och växter för att motverka klimatförändringar

Varför ska man välja ekologisk honung?

Ekologisk honung är producerad enligt det regelverk som finns för ekologisk honungsproduktion. Det betyder bland annat att det inom en radie på 3 km från bikupan endast ska finnas bra föda, det vill säga ett bra utbud av blommor, till bina på ekologiska odlingar eller i naturområden. Vi har både ekologisk honung och ekologiskt bipollen från Ebion i vårt sortiment – in och kika!

Läs mer

Visar alla 12 resultat