Dabur

För Dabur innebär en hälsosam livsstil att leva i harmoni med sinne, kropp och själ. Med sina Ayurvediska produkter hoppas företaget kunna hjälpa sina kunder att göra vägen mot välmående lite enklare.

Dabur startade som ett litet familjeföretag år 1884, inriktat mot Ayurvedisk medicin. Sedan dess har företaget kommit en lång väg och är idag världens största företag inom Ayurveda, med över 250 naturliga produkter i sitt utbud.

Företaget erbjuder produkter inom en rad olika kategorier, såsom hårvård, munvård, hälsovård, hudvård, produkter för vård i hemmet samt mat och dryck. Deras produkter finns i över 120 länder runt om i hela världen. Det som får Dabur att stå ut i mängden är dess förmåga att kombinera traditionella kunskaper inom Ayurveda med modern vetenskap för att kunna få fram effektiva produkter, skräddarsydda för att passa de olika behov som konsumenter har ute i världen.

Sedan 1994 har Dabur engagerat sig i aktiviteter för samhällsutveckling i de samhällen där Dabur verkar. Företaget fokuserar på att bidra till ekonomisk utveckling och att samtidigt öka livskvaliteten för befolkningen och samhället i stort.

Dabur arbetar för att bevara den biologiska mångfalden, och som världens största tillverkare av Ayurvediska produkter tror de på att odla på ett ekologiskt sätt, samt att motverka miljöproblem.

Vad kännetecknar Dabur:

  • Världens största företag inom Ayurveda
  • Naturliga produkter
  • Engagerar sig för ekonomisk utveckling
  • Engagerar sig i aktiviteter för samhällsutveckling
  • Arbetar för att bevara biologisk mångfald

Vad är Ayurveda?

Ayurveda betyder ”Läran om livet” och beskrivs bäst som konsten att leva i harmoni med naturens lagar. Det är ett gammalt holistiskt synsätt på medicin som härstammar från Indien. Med holistiskt synsätt menas att man strävar efter att kurera hela individen istället för att bara behandla de enskilda symptomen.

En central del inom ayurveda är uppfattningen att vi människor är olika, och man säger att vi har olika konstitutioner, eller doshor, som styr över olika delar av kroppen och psyket. De olika delarna benämns som vata, pitta och kapha. Alla tre doshorna fyller viktiga funktioner i alla människors kroppar och sinnen, men under olika perioder i livet kan en av dessa doshor dominera och ge upphov till obalanser.

Ayurveda menar att man genom ayurvedisk kost, massage, yogaövningar, örter och oljor kan få kroppstyperna att harmoniera med varandra igen och på så sätt uppnå balans.

Läs mer

6 produkter