Muria

Sedan 1888, i sex generationer av biodlare med tradition, kunskap och färdigheter har Muria-honungen odlats i de bäst blommande områden på den iberiska halvön. Här utnyttjas sommarsäsongens blomstrande landskap i omgångar för att kunna producera honung hela året om.

Muria använder utmärkt teknik och respekterar samtidigt den gamla familjetraditionen för att behålla det fina hantverket. Med hjälp av tekniken sker bland annat:

  • Kall extraktion
  • Hantverkscentrifug

Detta säkerställer att honungens egenskaper bevaras samtidigt som honungen kommer direkt från bikupan.

Läs mer

12 produkter